Speedcharging Dealernetwerk

29 October 2021 by
SupportSquare NV, Dirk Jacobs

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun door de Europese Unie


 Via het Crossroads-programma vonden SupportSquare en PIA Automation elkaar, doordat ze mogelijkheden zien om elkaar verder te helpen. Het helpen vindt zijn toepassing in het gebruik maken van schaalbare XR software ondersteuning om de dealers van laadoplossingen versneld op te leiden, kwaliteit te borgen en de noodzakelijke verplaatsingen naar de dealers te reduceren. Bovendien zorgt deze ondersteuning voor PIA Automation voor een verhoogde zichtbaarheid op de installed base en garandeert het daarmee de mogelijkheid om zowel de dealers als de eindklanten optimaal te ondersteunen. Deze applicatie vormt voor Supportsquare een referentie-case, die onmiddellijk toepasbaar is voor vergelijkbare dealer georiënteerde value-chains.

In dit project zullen we met Supportsquare’s XR-technologie een zelfhulp app ontwikkelen voor de installatie, indienststelling en het onderhouden van laadoplossingen.

Vertrekkende vanuit een behoefte analyse zal een MVP (Minimal Viable Product) ontwikkeld worden, die meteen aan representatieve gebruikers voor user-testing zal worden aangeboden. Via korte cycli zal gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd worden. Vervolgens zal de integratie, robuustheid en schaalbaarheid van de applicatie verzekerd dienen te worden. Speciale aandacht zal besteed worden, aan het borgen en het in correcte sequentie doorlopen van alle juiste stappen. Hiermee wordt een innovatieve oplossing gerealiseerd, die een hele positieve impact heeft op de kwaliteit, traceerbaarheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van de installatie.

Finaal levert het project daarmee ook een substantiële emissiereductie op. De reductie komt door de eigen verplaatsingen te beperken, maar in tweede orde draagt het ook bij aan een versnelde uitrol en verhoogde beschikbaarheid van elektrische laadinfrastructuur. Dit zal de adoptie van elektrische auto’s bevorderen.

in News